Imprint

Information according to § 5 TMG

PERFECT PROMOTION FZE
PO BOX 10055 Ras Al Khaimah
Business Center RAKEZ
Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

Contact

E-Mail: [email protected]

Dispute resolution

The European Commission provides a platform for online dispute resolution (ODR) at: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Our email address can be found in the imprint above.

We are not willing or obliged to participate in dispute resolution proceedings before a consumer arbitration board.

Liability for content

As a service provider, we are responsible for our own content on these pages according to general laws, as specified in §§ 8 to 10 TMG. As a service provider, we are however not obliged to monitor transmitted or stored third-party information or to search for circumstances indicating illegal activity.

Obligations to remove or block the use of information under general laws remain unaffected by this. Liability in this respect is only possible from the time of knowledge of a specific legal violation. If we become aware of any such legal violations, we will remove the content immediately.

Liability for links

Our offer contains links to external websites of third parties, the content of which we have no influence on. Therefore, we cannot accept any responsibility for such external content. The respective provider or operator of the pages is always responsible for the content of the linked pages. The linked pages were checked for possible legal violations at the time of linking. No illegal content was recognizable at the time of linking.

However, a permanent control of the content of the linked pages cannot be expected without specific indications of a legal violation. If we become aware of any legal violations, we will immediately remove such links.

Copyright

The content and works created by the page operators on these pages are subject to German copyright law. Reproduction, editing, distribution and any kind of exploitation outside the limits of copyright law require the written consent of the respective author or creator. Downloads and copies of this page are only permitted for private, non-commercial use.

As far as the contents on this page were not created by the operator, the copyrights of third parties are respected. In particular, third-party content is marked as such. If you become aware of any copyright infringement, we ask you to provide a corresponding notice. Upon becoming aware of any violations, we will immediately remove such content.

PEŁNE OŚWIADCZENIE O RYZYKU: Obrót instrumentami finansowymi, notowanymi i będącymi w obrocie instrumentami pochodnymi i/lub kryptowalutami wiąże się przez cały czas z wysokim stopniem ryzyka, w tym z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanej kwoty. W zależności od inwestycji można również stracić więcej niż zainwestowany kapitał. Dlatego też zwracamy uwagę, że handel giełdowy może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny indeksów, obligacji, towarów, kryptowalut i par walutowych są niezwykle zmienne i mogą podlegać wpływom czynników zewnętrznych, takich jak wydarzenia finansowe, regulacyjne lub polityczne. Wyraźnie stwierdzamy, że Wallstreet Story LLC i Wallstreet Story nie są dostawcami usług finansowych i nie zapewniamy doradztwa finansowego i / lub wsparcia unetr. Ponadto w żadnym momencie nie zapewniamy rekomendacji inwestycyjnych, zarządzania portfelem finansowym ani pośrednictwa inwestycyjnego. Pośrednictwo w handlu zapewnia RoboForex Ltd. Wallstreet Story LLC nie jest firmą świadczącą usługi inwestycyjne, firmą inwestycyjną ani inwestycyjną korporacją akcyjną. Oferujemy wyłącznie CopyTrading. Oznacza to, że handlujemy pivotalnie na naszym rachunku Forex i oferujemy zainteresowanym stronom możliwość kopiowania tych pozycji poprzez social trading. W żadnym momencie nie działamy jako doradcy lub pośrednicy i wyraźnie się od tego dystansujemy. W CopyTrading, każdy rachunek partnerski handluje na własne ryzyko z pełną osobistą odpowiedzialnością. Usługa sygnałowa: Nasza usługa sygnałowa nie stanowi w żadnym momencie rekomendacji handlowych lub inwestycyjnych. W naszym serwisie informujemy jedynie o możliwości zajęcia naszych pozycji handlowych. Odbywa się to przez cały czas całkowicie autonomicznie przez osoby trzecie i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Ryzyko i odpowiedzialność leży zawsze po stronie klienta. Przekazywanie sygnałów, zwanych również pozycjami handlowymi, jest zabronione. Sygnałami można handlować na własną odpowiedzialność na dowolnym rachunku handlowym u dowolnego brokera. Czyniąc to, nie gwarantujemy żadnych zdarzeń i nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne straty lub zyski. Wallstreet Story LLC występuje tu z marką Wallstreet Story. Nie świadczymy usług doradztwa inwestycyjnego, rekomendacji inwestycyjnej, doradztwa portfelowego ani zarządzania kapitałem. Nasze oferty wyraźnie stwierdzają, że wszystkie stanowiska i działania są całkowitą odpowiedzialnością klienta lub nabywcy produktu. Informacje rynkowe i/lub wiadomości, analizy lub strategie są jedynie prywatnymi i osobistymi podejściami, które mogą być prezentowane w celach edukacyjnych. Czyniąc to, użytkownik potwierdza, że nie uważa tego za rekomendację. Nasze analizy i opinie oparte są na swobodnie dostępnych bazach wiedzy, takich jak https://www.investing.com. Prosimy o informowanie się przez cały czas i traktowanie naszych wypowiedzi jako osobistych opinii. Należy pamiętać, że handel instrumentami finansowymi zawsze wiąże się z ryzykiem. W zależności od brokera, straty mogą być ponoszone w wysokości przekraczającej salda rachunków. Wcześniej poinformuj się o ogólnych zagrożeniach. Handel opcjami, CFD, Forex, akcjami i podobnymi notowanymi pochodnymi finansowymi opiera się na zdarzeniach spekulacyjnych. Tym samym handlujemy według prawdopodobieństwa, a nie według pewników. Produkty finansowe z dźwignią finansową mogą oferować zwiększony potencjał ryzyka i powinny być używane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę. Nie możemy udzielać porad w tym sensie i nie możemy formułować żadnych zaleceń. W portfolio naszych usług znajduje się copy trading (przed przystąpieniem do copy tradingu prosimy o poinformowanie się o legalności i dalszych trybach w kraju zamieszkania), usługa sygnału (brak rekomendacji inwestycyjnej, jedynie pokazane wejścia i wyjścia z pozycji handlowej oraz materiały do nauki samodzielnego handlu na giełdzie. Nie gwarantujemy żadnych zysków z żadną z naszych usług i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia z tego wynikające, takie jak zyski lub straty. Nie są świadczone rekomendacje inwestycyjne, transakcje bankowe, porady inwestycyjne, zarządzanie rachunkami ani inne usługi finansowe. Przystępując do którejkolwiek z naszych usług, użytkownik wyraża zgodę na te modalności i zapewnia, że zna ryzyko, potrafi je ocenić osobiście dla siebie i działa całkowicie na własną odpowiedzialność. Jako użytkownik lub osoba zainteresowana, prosimy o wcześniejsze poinformowanie się o sytuacji podatkowej usług takich jak te. Handel na rynkach światowych podlega ścisłym regułom, a usługi i zarobki finansowe muszą być odpowiednio opodatkowane zgodnie z sytuacją prawną w Państwa kraju/miejscu zamieszkania. Ponownie, nie udzielamy żadnych rekomendacji ani porad.